Vintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440v
Vintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440vVintage Heavy Duty Pedestol Grinder , 3-Phase 440v
$490.00
  • Brand: Vintage
  • Condition: Used
  • SKU: 12879
  • Model: 3-Phase 440v
  • Lot# 12879 W2
  • MPN: 3-Phase 440v